Продукти
Стандарт: DIN 2394 БДС 6008:1980, технически изисквания на доставка БДС EN 10219-1:2006.

При заявка може да бъдат извършени изпитания за водоустойчивост до 8 бара.

Стандартната дължина на профилите е 6 000 мм. По заявка могат да се изработят с дължина от 4 000 до 9 000 мм. Доставят се вързани на пачки с тегло около 1 000 кг, във формата на шестограм, вързани с метална лента на шест места. При по-малките профили се слагат дървени летви под лентата.

заяви

Теоретично тегло на 1 линеен метър тръби
  D Дебелина на стената s, мм
мм цол 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
16   0,335 0,370 0,404 0,438 0,471 0,504 0,536 0,568 0,600 0,630 0,661 0,691 0,720 0,749            
18   0,380 0,419 0,458 0,497 0,535 0,573 0,610 0,647 0,683 0,719 0,754 0,789 0,823 0,857 0,891 0,923        
20   0,424 0,469 0,513 0,556 0,600 0,642 0,684 0,726 0,767 0,808 0,848 0,888 0,927 0,966 1,004 1,042 1,079 1,116    
21,3 1/2" 0,453 0,501 0,548 0,595 0,641 0,687 0,732 0,777 0,822 0,866 0,909 0,952 0,994 1,036 1,078 1,119 1,159 1,199 1,239 1,277
22     0,518 0,567 0,616 0,664 0,711 0,758 0,805 0,851 0,897 0,942 0,986 1,031 1,074 1,117 1,160 1,202 1,244 1,285 1,326
25         0,704 0,760 0,815 0,869 0,923 0,977 1,030 1,082 1,134 1,186 1,237 1,288 1,338 1,387 1,436 1,485 1,533
26,9 3/4"       0,761 0,821 0,880 0,940 0,998 1,056 1,114 1,171 1,228 1,284 1,340 1,395 1,450 1,504 1,558 1,611 1,664
28         0,793 0,856 0,918 0,980 1,042 1,103 1,163 1,223 1,282 1,341 1,400 1,458 1,515 1,572 1,629 1,685 1,740
30         0,852 0,920 0,987 1,054 1,121 1,186 1,252 1,317 1,381 1,445 1,508 1,571 1,634 1,695 1,757 1,818 1,878
32         0,911 0,984 1,056 1,128 1,200 1,270 1,341 1,410 1,480 1,548 1,617 1,685 1,752 1,819 1,885 1,951 2,016
33,7 1"       0,962 1,039 1,115 1,191 1,267 1,342 1,416 1,490 1,564 1,637 1,709 1,781 1,853 1,924 1,994 2,064 2,134
38           1,177 1,264 1,350 1,436 1,522 1,607 1,692 1,776 1,859 1,942 2,025 2,107 2,189 2,270 2,350 2,431
40             1,333 1,424 1,515 1,606 1,696 1,785 1,874 1,963 2,051 2,138 2,225 2,312 2,398 2,484 2,569
42,4 1.1/4"           1,416 1,513 1,610 1,706 1,802 1,898 1,993 2,087 2,181 2,275 2,368 2,460 2,552 2,643 2,734
45               1,609 1,712 1,815 1,918 2,020 2,121 2,222 2,322 2,422 2,521 2,620 2,719 2,817 2,914
48,3               1,731 1,843 1,954 2,064 2,174 2,284 2,393 2,501 2,609 2,717 2,824 2,930 3,036 3,142
51               1,831 1,949 2,067 2,184 2,301 2,417 2,532 2,648 2,762 2,877 2,990 3,103 3,216 3,328
57                     2,450 2,582 2,713 2,843 2,973 3,103 3,232 3,360 3,488 3,616 3,743
60,3 2"                   2,597 2,736 2,876 3,014 3,152 3,290 3,427 3,564 3,700 3,835 3,971